Ūdensapgāde un kanalizācija

 Pakalpojuma nosaukums Maksa par m3 bez PVN Maksa par m3 ar PVN
 Dzeramais ūdens1.722.08
Kanalizācija  1.27 1.54
 KOPĀ2.99 3,62
Tarifi spēkā no 2019. gada 1. jūlija.

Tarifi apstiprināti Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisijā ar Padomes lēmumu nr. 93,  23.05.2019


Skaidrojums par ūdensvadu un kanalizācijas piederības robežām:

Ielas ūdensvada un kanalizācijas komunikācijas un to aprīkojums līdz pirmā zemesgabala robežai, daudzdzīvokļu māju iekškvartāla ūdensvadi līdz ēku sienām un kanalizācijas cauruļvadi līdz šo māju izlaides akām, kas atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes, ir pakalpojuma sniedzēja atbildībā esošas komunikācijas. Maģistrālās komunikācijas neatkarīgi no to atrašanās vietas pieder pakalpojumu sniedzējam - SIA ''BN KOMFORTS'. Visi pārējie ēkās un zemesgabalā izvietotie tīkli pieder to īpašniekiem un tiek ekspluatēti  un remontēti par viņu līdzekļiem.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .