Pakalpojuma nosaukums Maksa par Mwh bez PVN Maksa par Mwh ar PVN 12% Maksa par Mwh ar PVN 21%
 Siltumenerģija no Ausekļa pamatskolas katlu mājas 68,21 76,40 82,53
 Siltumenerģija no Burtnieku centra katlu mājas 53,86 60,32 65,17

Tarifi stājas spēkā ar 2017. gada 1 decembri

Tarifi apstiprināti ar Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu Nr 236 (protokols 18 (8), 2. punkts) 18.10.2017


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .