N.p.k. Pakalpojuma nosaukumsMaksa bez PVN  Maksa ar PVN
 1 Jauna kapa vieta 1-vietīga (5,24 m2) 6,00 7,26
  Jauna kapa vieta 2-vietīga (7,5 m2) 12,00 14,52
  Jauna kapa vieta 3-vietīga (9 m2) 18,00 21,78
  Jauna kapa vieta 4-vietīga (12 m2) 24,00 29,04
 2 Kapa vietas ierādīšana, nospraušana dabā 4,00 4,84
 3 Kapličas noma diennakts 4,00 4,84
 4 Kapličas sagatavošana 6,00 7,26
 5 Celiņa nolikšana par katriem 25 m 0,40 0,49
 6 Zvanīšana ar kapličas zvanu 4,00 4,84
 7 Vienreizēja atļauja transporta iebraukšanai kapsētā 7,00 8,47

Tarifi stājas spēkā ar 01.01.2014

Tarifi apstiprināti ar Burtnieku novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 43 (protokols nr. 2, 23. punkts) 22.01.2014

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .